Skip to content

pràctiques d’electromagnetisme

10 Octubre 2014

Anem a realitzar unes pràctiques, per tal observar eixe fenòmen tan incomprensible per invisible i pràcticament màgic (i que tants problemes de comprensió del interruptor diferencial i magnetotèrmic), com és la inducció electromagnètica.

Per això anem a construir un motor elèctric i un electroimant.

  • un motor elèctric és una màquina que transforma l’energia elèctrica en energia mecànica (gir d’un eix). Ací vos presente una forma de fer-lo (existixen d’altres inclús més senzilles). Cada grup ho farà d’una forma i haurà d’explicar-ho a la resta de la classe.

  • un electroimant és un nucli de material ferromagnètic que és comporta com un imant quan per la bobina que l’envolta circula corrent elèctric. Cada grup haurà d’investigar com varia el funcionament de l’electroimant amb la variació de la intensitat elèctrica que travessa la bobina. Així mateix comprovareu com varia la força d’atracció en funció si la bobina està pelada o no, i si el material és de coure o d’un altre metall.

De cadascuna de les pràctiques anterior hauràs de presentar un informe, què faràs amb processador de text. A l’informe haurà de constar les següents parts:

  1. explicació de què és un motor elèctric
  2. fonamentació física
  3. components materials per tal de fer-lo
  4. fases de construcció
  5. possibles aplicacions pràctiques

Per a l’electroimant hauràs de fer un altre informe amb les mateixes parts.

Anuncis

comença el curs!

5 Setembre 2014

El curs comença i heu triat en 4t eso , entre d’altres, Tecnologia. És a dir, per a molts de vosaltres, ens tornem a creuar pel camí.

Heu fet la reflexió que cal perquè la tria d’assignatures optatives, les quals modulen els estudis en funció de gustos, inquietuds i de cara a estudis superiors o treball.

Pel que toca a Tecnologia en 4t, és la matèria perquè continueu els vostres estudis de Batxillerat de Ciències i Tecnologia (i per tant feu carreres tècniques -enginyeries, arquitectura-, o bé feu cicles formatius de grau superior relacionats) o perquè feu cicles formatius de grau mitjà relacionats.

Ací teniu la presentació del curs, del que anem a fer i del que podeu fer més endavant.

Anem per faena!!